Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.mebleszkolne.eu


Art. 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod
  adresem www.mebleszkolne.eu, zwanego dalej Sklepem.

 2. Usługodawcą w Sklepie jest Paweł Podstawski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
  Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe FARTA Paweł Wiesław Podstawski z siedzibą w Żabnie przy ul. 3-go Maja 5/15, NIP: 871-000-05-74, Regon: 850101585.
  Adres do korespondencji i do odbioru towaru osobiście: Biuro Handlowe FARTA ul. Broniewskiego 8, 35-206 Rzeszów.

 3. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail sklep@farta.pl

 

Art. 2

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

 1. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

 2. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej 
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

 3. Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

 4. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu.

 5. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów i jej przyjęcie przez Sklep za pomocą formularza na stronie sklepu.

 6. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.

 7. Cena oferowanego produktu nie zawiera kosztów przesyłki.

 8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 30 dni roboczych.

 9. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe Sklepu.

 10. Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

 

Art. 3

REKLAMACJE, GWARANCJE I ZWROTY

 

 1. Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta. Jeżeli taka nie istnieje 
  w trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 1 rok na reklamowanie zakupionego towaru.

 2. Zamawiający, będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

 4. Adresem na który składane mogą być reklamacje i zwroty, jest adres siedziby Sklepu, określony 
  w art. 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 

Art. 4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

 2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.

 3. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

 4. Dane Zamawiającego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Zamawiający ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@farta.pl

 

Art. 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.


Contact us

Our support hotline is available 24/7.

Phone:Tel: 17/ 85 07 303

Contact our expert support team!