Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Akcesoria meblowe FARTA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.mebleszkolne.eu


Art. 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod
  adresem www.mebleszkolne.eu, zwanego dalej Sklepem.

 2. Usługodawcą w Sklepie jest Paweł Podstawski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
  Zakłady Meblowe FARTA Paweł Podstawski z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego 8/1, NIP: 871-000-05-74, Regon: 850101585.
  Adres do korespondencji i do odbioru towaru osobiście: Biuro Handlowe FARTA ul. Broniewskiego 8/1, 35-206 Rzeszów.

 3. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail sklep@farta.pl

 

Art. 2

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

 1. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

 2. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej 
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego , lecz są zaproszeniem do składania ofert.
  Zdjęcia zamieszczone na stronie są przykładowe.

 3. Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

 4. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu.

 5. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów i jej przyjęcie przez Sklep za pomocą formularza na stronie sklepu.

 6. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.

 7. Cena oferowanego produktu nie zawiera kosztów przesyłki(koszt przesyłki jest ustalany indywidualnie z klientem telefonicznie wiecej informacji w zakładce dostawa).

 8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 60 dni roboczych.

 9. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe Sklepu.

 10. Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

 

Art. 3

REKLAMACJE, GWARANCJE I ZWROTY

 

 1. Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta. Jeżeli taka nie istnieje 
  w trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 1 rok na reklamowanie zakupionego towaru.

 2. Zamawiający, będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

 4. Adresem na który składane mogą być reklamacje i zwroty, jest adres siedziby Sklepu, określony 
  w art. 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 6.   Brak odstąpienia od umowy:

  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach e-sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
    
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci wartość kosztu zakupu dopiero po zwrocie towaru na adres siedziby.

 8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Art. 4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

 2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.

 3. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

 4. Dane Zamawiającego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Zamawiający ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@farta.pl

 

Art. 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.


Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz 7:30 - 16:00,

Telefon:Tel: 17 85 33 774

Skontaktuj się z naszą infolinią