Tabela rozmiarów

Polskie normy dla mebli szkolnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach DZ. U. z 2003r. Nr 6 poz.69 wszelki sprzęt jaki stoliki i krzesła z których korzystają dzieci i osoby będące pod opieką szkoły lub placówek oświaty dostosuje sprzęt do wymagań ergonomii. W polskiej normie PN-EN 1729-1:2007 ,,Meble szkolne i przedszkolne. Stoły i krzesła. Podstawowe wymiary funkcjonalne” przedstawione są wymiary i oznaczenia stolików i krzesełek.

Dbając o dzieci i młodzież w szkołach należy zapewnić odpowiednie wyposażenie dostosowane do wzrostu dzieci. Wynika to z tego, że długie korzystanie z krzeseł i stolików może mieć wpływ na postawę dziecka a co za tym idzie na jego zdrowie.

Tabela rozmiarów mebli szkolnych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MEBLI SZKOLNYCH WG  PN – EN 1729 – 1 : 2007