Turniej szachowy

 1. Organizator:
  • Zakłady Meblowe FARTA Rzeszów;
 2. Współorganizatorzy:
  • Towarzystwo Szachowe „Skoczek” Sędziszów Małopolski
  • Podkarpacki Związek Szachowy
 3. Patroni medialni:
  • Telewizja Miejska Sędziszów Małopolski (www.sedziszowtv.pl)
  • Gazeta Reporter (www.reportergazeta.pl)
 4. Cel rozgrywek:
  • Umożliwienie młodym zawodnikom podnoszenia poziomu sportowego;
  • Promocja szachów, zwiększenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży
  • Uczczenie i promocja firmy Zakłady Meblowe FARTA;
  • Promocja regionu oraz działalności TSz „Skoczek”;
 5. Termin i miejsce rozgrywek
  • Turniej zostanie rozegrany w sobotę – 08 października 2022r. w godzinach od 10.00 do 16.00.
  • 8.30 – 9.45 – potwierdzenie udziału; 9.45 – uroczyste otwarcie turnieju; 10.00 – start 1 rundy.
  • Miejsce: Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolski ul 3-go Maja 36
 6. Uczestnictwo
  W turnieju uczestniczyć mogą chętni szachiści z terenu całej Polski, którzy prześlą zgłoszenie do dnia
  6 października (lub do wyczerpania miejsc) na formularzu zgłoszeniowym na stronie chessarbiter lub na email
  sędziego głównego: krzysiekskiba7@o2.pl.
 7. System rozgrywek
  Turniej indywidualny, system szwajcarski, 9 rund, tempo gry 10 minut na partię + 5 sekund
  na ruch, w trzech kategoriach wiekowych:
  • Grupa A: OPEN (zawodnicy z minimum II kategorią
  szachową) – (turniej zgłoszony do FIDE w szachach
  szybkich);
  • Grupa B: Juniorzy do lat 18 (z minimum III kategorią
  szachową) – (turniej zgłoszony do FIDE w szachach
  szybkich);
  • Grupa C: Juniorzy do lat 10 (z minimum IV kategorią
  szachową).
  • Turniej bez wpisowego!
 8. Nagrody i wyróżnienia:
  • grupie OPEN za miejsca I – III puchary i dyplomy, za miejsca I – IV nagrody finansowe (I-1000zł,
  II-500zł, III-300zł, IV-100zł). Dla najlepszej kobiety: puchar, dyplom i nagroda finansowa 300zł. Dla
  najstarszego zawodnika upominek.
  • W grupie B za miejsca I – III puchary i dyplomy, za miejsca I – IV nagrody finansowe (I-200zł, II-150zł,
  III-100zł, IV-100zł). Dla najlepszej juniorki: puchar, dyplom i nagroda finansowa 100zł.
  • W grupie C za miejsca I – III puchary i dyplomy, za miejsca I – IV nagrody finansowe (I-200zł,
  II-150zł, III-100zł, IV-100zł). Dla najlepszej juniorki: puchar, dyplom i nagroda finansowa 100zł.
  Pula nagród finansowych może ulec zwiększeniu, pula nagród zostanie zwiększona o nagrody rzeczowe.
 9. Uwagi końcowe:
  • Organizator dysponuje ograniczoną ilością miejsc – 130 osób.
  • W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE.
  • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie powinny przebywać pod opieką
  osób dorosłych.
  • Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na
  przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, współorganizatorów oraz sędziego głównego w
  celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizatorzy
  zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych
  podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
  przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
  • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Zastrzega on sobie również prawo do
  dokonania niezbędnych zmian w niniejszym komunikacie.

Linki do wydarzenia:

Turniej z okazji 30-lecia Zakładów Meblowych FARTA Rzeszów – Grupa B

Turniej z okazji 30-lecia Zakładów Meblowych FARTA Rzeszów – Grupa C

Turniej z okazji 30-lecia Zakładów Meblowych FARTA Rzeszów – OPEN

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania się.

Zaprasza:

 • Towarzystwo szachowe SKOCZEK Sędziszów Małopolski
 • Podkarpacki Związek Szachowy
 • MGOK Sędziszów Małopolski
 • ZM FARTA Rzeszów